Welkom bij JA21 Friesland!

Verkiezingsprogramma JA21 Fryslân

Provinciale Statenverkiezingen 2023

We hebben belangrijk nieuws!

Op 15 maart 2023 doet JA21 in alle 12 provincies mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. U kunt 15 maart in Fryslân voor JA21 kiezen!

Wij zijn een hard groeiende, conservatief-liberale partij met zetels in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Gemeenteraad van Amsterdam en acht Provinciale Staten. Wij blijven ons na maart inzetten voor een mooier Fryslân. 

JA21 is sterk voorstander van de aanleg van de Lelylijn als een robuuste OV-verbinding tussen de Noordelijke provincies en andere delen van Nederland. Veel treinreizigers worden dagelijks geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de huidige spoorverbinding van en naar het Noorden. De komst van de Lelylijn zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat en draagt daarmee bij aan de leefbaarheid van ons platteland.  

JA21 zet zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met de wiebelstroom van landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. In Fryslân zien we mogelijkheden voor de bouw van één of meerdere moderne kerncentrales (SMR). Deze kleine modulaire kerncentrales hebben met minimale impact op de omgeving een positieve invloed op de lokale economie, werkgelegenheid en infrastructuur. 

JA21 wil meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

Het moet echt anders