JA21 Fryslân nieuwsbrief: mei

Nieuwsbrief JA21 Fryslân - mei 2024

Lees hem hier!

Welkom bij JA21 Fryslân!

Welkom op de website van JA21 Fryslân. Op deze site blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen en actuele nieuwtjes rondom onze partij in de provincie. Ook vindt u op deze site een overzicht van onze standpunten, actuele vacatures, de nieuwsbrief van JA21 Fryslân en maakt u kennis met onze provinciale politici en medewerkers.

Wij zijn een conservatief-liberale partij met vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees parlement, diverse Provinciale Staten en Waterschappen en in de Gemeenteraad van Amsterdam.

Een soeverein Nederland
JA21 staat voor een soeverein Nederland, minder bureaucratische regeldruk uit Europa, meer betaalbare woningen, een streng en humaan asielbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Help JA21 en word lid.

Gezamenlijke verklaring Friese fracties tegen Jodenhaat

Op initiatief van JA21 spreekt de Friese Staten zich uit tegen Jodenhaat.

Wat heeft het college gedaan met onze motie over kleine kerncentrales?

Onlangs kregen wij het Energieprogramma jaarplan 2024 toegestuurd. Met dit document in handen gaat het college nieuw beleid aangaande de energietransitie vormgeven. Ondanks een eerder aangenomen motie van JA21 om kleine kerncentrales toe te voegen aan de energiemix, valt hier in het plan niets over te lezen.

Genoeg reden voor Maarten Goudzwaard om hierover mondelinge vragen te stellen aan gedeputeerde Knol. Heeft het college wel iets gedaan met ons voorstel?

Debat regenboogbeleid

JA21 Fryslân staat voor een Mienskip waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze provincie zet zich hier ook actief voor in. Het is van belang om te noemen dat een Regenboogprovincie, zoals terug te vinden is in de bijhorende beleidsbrief, een provincie is die inclusief beleid voert voor de LHBTI-gemeenschap. Iedere provincie geeft zelf invulling aan dit inclusieve beleid. Provinciale Staten heeft dus gisteren ook geen regenboogbeleid afgewezen, maar juist regenboogbeleid vastgesteld. Het zou politieke partijen en andere stakeholders sieren om het hele verhaal te vertellen. De handreiking van CU, BBB, CDA en JA21 om het overgebleven budget voor het regenboogbeleid beschikbaar te stellen aan regenbooggemeenten werd niet gesteund door de linkse partijen. Daarom was er voor ons geen andere optie dat het advies van het college over te nemen en de resterende gelden terug te storten in de reserves. Bekijk de volledige bijdrage van Maarten Goudzwaard tijdens het regenboogdebat.

JA21 Fryslân nieuwsbrief: februari

De nieuwsbrief van februari staat online! Lees hem hier:

JA21 Fryslân nieuwsbrief februari

Lees hem hier!

Wat verstaat het college onder diversiteit in inclusie?

Nieuw: de JA21 Fryslân nieuwsbrief

Nieuw bij JA21 Fryslân: de nieuwsbrief! Vanaf vandaag houdt de fractie van JA21 Fryslân u middels een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de provincie. De eerste nieuwsbrief is vanaf nu te lezen.  

JA21 Fryslân nieuwsbrief januari 2024

Download hier de JA21 Fryslân nieuwsbrief van januari!