Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Fryslân wil

  • Ruimte voor een moderne kerncentrale in Fryslân
  • Geen nieuwe windturbines op land
  • Geen grootschalige zonnevlaktes
  • Actief locaties aanbieden bij het Rijk voor de bouw van een kerncentrale. Mogelijke locaties zijn energiecentrale Burgum en de Afsluitdijk
  • Het faciliteren ven een testlocatie voor bijvoorbeeld kleinschalige modulaire reactoren en/of gesmolten zout-reactoren
  • Bij de opwek van energie altijd rekening houden met de impact op de omgeving
  • De opbrengsten van ‘Windpark Fryslân' ten goede laten komen aan alle Friezen en niet oormerken voor de groene agenda
  • Gaswinning met beleid door laten gaan in Fryslân met ruimhartige compensatie voor schade
  • Productie van biogas/groengas op lokaal niveau stimuleren