Cultuur en Recreatie

Fryslân kenmerkt zich door een sterke Friese cultuur. De Friese taal is de tweede Rijkstaal van Nederland. JA21 is hier trots op en wil de Friese cultuur en het Friese erfgoed in stand houden.

JA21 Fryslân wil

  • Behoud van Friese identiteit, taal en cultuur
  • Friese cultuur en erfgoed koesteren door middel van additionele budgetten
  • Bevoegdheden omtrent de budgetten rond de Friese taal, als tweede rijkstaal, van Den Haag naar de provincie halen
  • Thialf behouden als de schaatsbaan van Nederland