Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. In Fryslân is er ook een woningbouwbehoefte. We kijken dan voornamelijk naar woningen voor de eigen inwoners, zodat jongeren en ouderen in hun eigen stad of dorp kunnen blijven wonen en voorzieningen in kleine kernen op peil blijven.

JA21 Fryslân wil

  • Inzetten op inbreiding van woningbouw in dorpen en steden
  • Bouwen aan de randen van dorpen en steden als inbreiding niet mogelijk is, zodat jongeren en ouderen in hun eigen stad of dorp kunnen blijven wonen
  • Bij de woningbouw focussen op mogelijkheden voor starters om in hun dorp te blijven wonen
  • Gemeenten stimuleren om betaalbare woningen te bouwen binnen de gemeentegrenzen
  • Inzetten op de bouw van woningen en de realisatie van toekomstbestendige banen in dorpen, om zo ook de voorzieningen in deze kernen te behouden
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
  • Ruimte voor permanente bewoning in recreatieparken indien nodig