Asiel en Migratie

Het Nederlandse asielbeleid is failliet. Door het falende beleid van het kabinet-Rutte verkeert Nederland in een permanente asielcrisis. De instroom is torenhoog en het kabinet doet niets om deze te beperken. Het enige antwoord van Den Haag is: meer opvang. De gevolgen worden bij gemeenten en provincies over de schutting gegooid. Daar komt nu zelfs een dwangwet bij waarmee het kabinet gemeenten via de provincie wil dwingen tot asielopvang. JA21 strijdt hier iedere dag tegen. Voor ons is de keuze helder: geen dwangwet, maar een asielstop en geen ruimte voor asielopvang in de provincie.

JA21 Fryslân wil

  • Geen ruimte voor asielopvang in de provincie
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan dwang richting gemeenten om asielzoekers op te vangen
  • Geen sancties vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor de huisvesting van statushouders niet halen
  • Aan de landelijke en provinciale regietafels aandringen op instroombeperking in plaats van nieuwe opvanglocaties