Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Fryslân wil

  • Energieadvies en laagdrempelige energiebesparende maatregelen voor het MKB hands-on faciliteren
  • Een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven om zo werkgelegenheid te vergroten
  • Een eenduidig overheidsloket voor ondernemers
  • Toerisme en recreatie in Fryslân stimuleren
  • Meer inzetten op zakelijk toerisme