Mar 7, 2024

Tussen zonsondergang en zonsopkomst vaart er geen watertaxi meer van en naar Ameland. De inwoners van het eiland voelen zich opgesloten als de laatste veerboot ‘s avonds is vertrokken. Een zorgelijke ontwikkeling. JA21 en VVD Fryslân stellen hierover vragen aan het college. De vragen zijn hier te lezen.

Bent u bekend met bericht van Omrop Fryslân over het beëindigen van het vervoer ‘s nachts per watertaxi van en naar Ameland omdat de ondernemer beperkt wordt?

Volgens dit bericht is Veltman Marine Service gestopt met nachtelijk varen omdat de ondernemer geen vergunning binnen de Wet Natuurbescherming kon krijgen om harder te varen dan 20 kmh.

1. Welke taak en mogelijkheden heeft de provincie op het gebied van watertaxi’s?

2. Klopt het bericht dat de watertaxi naar Ameland geen vergunning binnen de Wet Natuurvergunning kon/kan krijgen om ’s nachts harder dan 20 kmh te varen? Zo ja, waarom niet?

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aangegeven samen met de provincie Friesland te willen kijken naar een mogelijke oplossing voor de watertaxi tussen Ameland en Holwerd. De minister erkende voorafgaand aan de ministerraad van vrijdag, onder meer dat “zo’n watertaxi van levensbelang is” voor de bereikbaarheid van de eilanden.

3. Kan het College aangeven wat de status is van het vinden van die mogelijke oplossing? Zo ja, hoe ziet die er dan uit? Zo niet, waarom niet?

4. Zijn er watertaxi diensten naar andere Waddeneilanden bekend bij u, waarbij ’s nachts wel sneller dan 20 kmh mag worden gevaren? Zo ja welke?

5. Hoe kijkt het College aan tegen het voorstel van de Burgermeester van Ameland om watertaxi’s een veerdienstfunctie te geven? En is het College bereid om hierover het gesprek aan te gaan met de minister?

6. Op welke manier heeft de provincie zich ingezet en gaat het College zich inzetten om deze situatie te veranderen?

7. Wil het College ons schriftelijk op te hoogte houden van de stand van zaken rondom de snelheid en eventuele verandering rondom watertaxi’s en veerdiensten?

De Waddenzee heeft de status van Unesco werelderfgoed ontvangen. Maar wel onder de voorwaarde dat economische activiteiten mogelijk blijven. Wij constateren dat die economische activiteiten steeds meer onder druk komen te staan. Denk daarbij aan de (garnalen)visserij, gas- & zoutwinning etc. Zo is bijvoorbeeld de verlichting op de boeien uitgezet met ‘duisternis is goed voor het milieu’ als argument.

8. Deelt het College met ons de mening dat economische activiteiten op de Waddenzee steeds meer onder druk komen te staan? Zo niet, waarom niet?

9. Is het College bereid om ten behoeve van de veiligheid bij Rijkswaterstaat te pleiten voor het weer aanzetten van de verlichting op de boeien? Zo niet waarom niet?

JA21, Maarten Goudzwaard

VVD, Martijn Brands