JA21 stelt schriftelijke vragen over woningbouw

De vier grootste gemeenten van Fryslân hebben bij het Rijk een plan ingediend voor de bouw van 25.000 extra woningen. Gedeputeerde Knol zegt dat ‘niet is aangetoond dat die extra woningen in gemeenten nodig zijn’ en heeft aangeven dit plan niet te steunen. Voor JA21 is wél duidelijk dat er zo snel mogelijk en meer gebouwd moet worden.

Samen met CDA, VVD, PvdA en D66 stellen wij schriftelijke vragen over de ambitieloze opstelling van het college. De vragen en antwoorden zijn te lezen via deze link.