De fractie van JA21 Fryslân is ontstemd en teleurgesteld in de reactie van het college op onze schriftelijke vragen aangaande de veiligheid van bezoekers van het festival Into The Great Wide Open. Ieder lid van Provinciale Staten mag haar kaderstellende en controlerende taak uitoefenen, zonder daarbij het risico te lopen door het college publiekelijk geschoffeerd te worden. Maatschappelijke uitdagingen, ook op het gebied van immigratie en integratie, verdienen het om bevraagd en bediscussieerd te worden in de provinciale politiek. Fair, stevig, respectvol en met het woord als wapen. Het benoemen van problemen is het begin van het gezamenlijk zoeken van een oplossing. Lees hieronder ons statement.

Statement JA21 op de beantwoording van de schriftelijke vragen m.b.t. vrijwilligers van het festival Into The Great Wide Open.

Er is vorig jaar door een jonge vrouw (15) aangifte gedaan van verkrachting tijdens een festival op Vlieland. De toenmalige verdachte (43) is afkomstig uit Jemen en beschikte over een tijdelijke verblijfsvergunning. De rechter achtte verkrachting weliswaar niet bewezen, maar legde wel een celstraf op. Onze provincie sponsort dit festival al jaren middels een behoorlijke financiële bijdrage. JA21 is logischerwijs geschrokken en daarom oprecht benieuwd of de provincie n.a.v. dit vreselijke voorval ook met de organisatie in gesprek wil treden.

Het feit is dat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning tijd nodig hebben om bekend te raken met de gebruiken en gewoontes van ons land. Daarvoor volgt men meerdere trajecten en cursussen. Deze trajecten en cursussen zijn logischerwijs met een reden in het leven geroepen. Ondanks al deze aandacht gaat het ook wel eens mis, zoals vorige maand tijdens de kermis in Sint Annaparochie, waarbij drie jongeren uit de gemeente Waadhoeke gewond raakten door messteken en geslagen werden met een kettingslot. De politie pakt na het incident drie personen op: een 27-jarige man en twee minderjarigen. Zij waren bewoners van het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. De casus waar onze vragen betrekking op hadden toonde aan dat de verdachte niet de Nederlandse taal machtig was en middels een tolk in het Arabisch met de rechter communiceerde. Het is daarom aannemelijk dat de verdachte nog relatief kort in ons land aanwezig was. Er kan daarom geconstateerd worden dat de integratie van de verdachte zich in een relatief vroeg stadium bevond. De reactie van de organisatie: “Misschien kan het terrein een volgende keer beter uitgelicht worden”, roept vragen op over het feit of reflectie vanuit de organisatie op het gebied van screening, monitoring of begeleiding van festival vrijwilligers überhaupt gaat plaatsvinden.

We zijn namelijk niet allemaal gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Daar valt niet aan te tornen, althans niet in onze democratie, die wij daarom ook koesteren. Het is dan ook gemakkelijk door deze zaak af te doen als een kwaadaardige insinuatie om bevolkingsgroepen over één kam te scheren. Het is ook gemakkelijk om artikel 1 te pas en onpas erbij te slepen.

Wij hebben daarom met verbazing de beantwoording van het college op onze schriftelijke vragen gelezen. Of beter gezegd, de weigering om die vragen te beantwoorden én de insinuaties van die vragen waarnaar verwezen wordt. Wij nemen nadrukkelijk afstand van deze aantijging, JA21 respecteert logischerwijs de grondwet – en heeft dat ook altijd gedaan. Is dit wellicht het gevolg van kritisch oppositie voeren? Het college heeft wat ons betreft bewust gekozen voor deze framing. Het antwoord neigt naar een vorm van karaktermoord en laat wat JA21 Fryslân betreft, zien dat een constructieve samenwerking tussen oppositie en het college moedwillig onder druk is gezet.

Wij zullen desalniettemin, op korte termijn, het college nogmaals in de gelegenheid stellen onze vragen te beantwoorden. Vanuit onze constructieve houding zullen wij dan ook dienstwillig een aantal vragen opnieuw formuleren. Veiligheid voor iedereen is immers een kerntaak van onze overheid.

Opvang en integratie van asielzoekers gaat gepaard met vragen die bij een aantal mensen een bepaalde mate van ongemak oproepen. Ook binnen onze politieke bestuurslaag mag dat best schuren. Datzelfde ongemak wordt ook gevoeld in onze samenleving en heeft uiteindelijk mede geresulteerd in een nieuw politiek landschap. Maatschappelijke uitdagingen, ook op het gebied van immigratie en integratie, verdienen het om bevraagd en bediscussieerd te worden in de provinciale politiek. Fair, stevig, respectvol en met het woord als wapen. Het benoemen van problemen is het begin van het gezamenlijk zoeken van een oplossing. Politiek wegkijken draagt daar niet aan bij.

De door JA21 gestelde vragen en antwoord van het college zijn hier te lezen.