Koopstromenonderzoek in Fryslân van start

Geweldig nieuws! Na een aangenomen motie van #JA21 is onderzoeksbureau Ipsos I&O begonnen aan een nieuw koopstromenonderzoek in Fryslân. Uit dit onderzoek moet duidelijk worden waar inwoners winkelen, horeca bezoeken en hoe tevreden ze zijn over verschillende voorzieningen. Aanbevelingen uit een geactualiseerd koopstromenonderzoek stelt ons in staat om beleid ten aanzien van onze detailhandel, samen met gemeentes, opnieuw te evalueren en bij te stellen. Op deze manier versterken wij niet alleen de leefbaarheid in de provincie, maar ook de positie van ondernemers! Inmiddels zijn er 140.000 uitnodigingen voor deelname aan de online enquête verstuurd.

Inwoners van Fryslân die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag de enquête willen invullen kunnen dit doen via http://startvragenlijst.nl/koopgedrag.