Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Fryslân wil

  • Het provinciebestuur terugdringen tot haar kerntaken: geen prestigeprojecten en minder ambtenaren
  • Opcenten op de motorrijtuigenbelasting zo laag mogelijk houden
  • Lage provinciale belastingen, doelmatige besteding van belastinggelden
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan de asieldwangwet
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Toepassing van het provinciaal referendum