Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Fryslân wil

  • Aanleg van de Lelylijn, langs de bestaande snelwegen, om een robuuste verbinding tussen Fryslân en de rest van Nederland te realiseren
  • Een fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoersnetwerk
  • Inpassing en verduurzaming van het Openbaar Vervoer aan de markt laten
  • Kleine kernen bereikbaar houden door een dekkend netwerk van openbaar vervoer